Back to Top

នាមអ្នកចូលកសាងដំបូលសាលាប្រចាំខែ-Names of Monthly Donors

1- ភិក្ខុ ឈួម សំបូ $500.00 2- ភិក្ខុ ម៉ន នឿន $200.00 3- ឧស យិន ឈួ-ឧសិ ជា សុខ $100.00 4- ឧស ប៉ោ ហេង និង ឧសិ លន់ ឈុនលី $100.00 5- ឧស រស់ វុឌ្ឍី និង ម៉ម សាយណែត $100.00 6- ឧស ផេង កី និង ឧសិ ហូ ស៊ុក $100.00 7- ឧស ឡាង ស៊ុយ- ឧសិ នូ មៀក $70.00 8- ឧសិ ញឹក សារឹម $50.00 9- ឧស វ៉ា ស៊ីន $50.00 10- ឧសិ ហៀង សីឡា $50.00 11- ឧស ឡាង ឆរី- ឧសិ អ៊ុក សាវ៉ាង $50.00 12- ឧស មិញ ប៊ុន- ឧសិ ភា ភូម៉ា $50.00 13- ឧស ផាន សូវុទ្ធី $50.00 14- ឧសិ តេង ប្រាថ្នា $50.00 15- លោក ស្ងួន ចាន់ $50.00 16- ឧសិ ស្រី បូរ៉ាន់ និងកូនចៅ $50.00 17- ឧសិ ចាន់ និងក្រុមគ្រួសារ $50.00 18- ឧសិ វ៉ាន ស៊ីន ហៅ ធី $50.00 19- ឧសិ ប៊ុន សារុំ-គង់ ចន្ធី និង ឧស ពៅ សូភិត $50.00 20- ម៉ៅ សរ $50.00 21- ឧសិ សាន នៅ $50.00 22- លោក ឃីង ព្រីសារិន-អ្នកស្រី សួស សុខរួន-កូន $50.00 23- ឧស ជា គុំ $50.00 24- ឧស ចន្ទ មុល និង ឧសិ ជា សុផា $50.00 25- ឧសិ ហាន យួន និង ឧសិ ម៉ាឡា (ក្រុម សៅ ឡា) $50.00 26- ឧសិ អ៊ឹម ស៊ិវនណ្ណរា $50.00 27- ឧសិ ជា សាអឿន $50.00 28- ឧស សុខ វិច្ឆ័យ-ឧសិ អែម ធា និង អ៊ី សុជាតា $30.00 29- ឧសិ អ៊ឹម ផល្លី និង បុត្រ $30.00 30- ឧស ង៉ែត ណាត និងឧសិ ង៉ែត កឿន $30.00 31- ឧសិ គង់ ពៅ (ហៅ គីម) $25.00 32- ឧស លន ចំរើន-ឧសិ ម៉ុក ថានិ +បុត្រី $20.00 33- ឧសិ ស៊ុត យុន-ឧស ចន នួន $20.00 34- "ឧស ហ៊ី គែមអាន-ឧសិ ឆៃ ងន និងកូន ដារ៉ា ប៊ុន- ហ៊ី សុខា-ហ៊ី គន្ធា+ចៅ" $20.00 35- ឧសិ ពៅ គឹម យ៉ាន $20.00 36- ឧស ធី និង ឧសិ ឆឹង សុខុំ $20.00 37- ឧស នួន ប៊ុនឈឿន $20.00 38- ឧសិ ពិន សាមឿន $20.00 39- ឧសិ ទេព ណាំ $20.00 40- ឧស ប៉ា ឈុយ $20.00 41- ឧស ស៊ុន ណារ៉ុង កែវ $20.00 42- ឧស ជុំ ធឿន $20.00 43- ឧសិ ទេព ណាន $20.00 44- លោក រស់ វ៉ាន់ណារឹទ្ធ-អ្នកស្រី ផាន់ $20.00 45- ឧស ចាន់ ម៉ុន- ឧសិ ទេព សុធា +កូនចៅ $20.00 46- ឧសិ ទេព ចន្ថា ព្រមទាំងកូនចៅ $20.00 47- ឧសិ អ៊ាប ខេងលី $20.00 48- ឧសិ គឹម អ៊ួរ $20.00 49- ឧសិ ទឹម សារី $20.00 50- ឧសិ សាយ ឡា-ឧស ផឹម វ៉ានា $20.00 51- ឧស នួន សុគា-ឧសិ ប៊ុន ស្រីរដ្ឋ +កូន $20.00 52- ឧសិ អ៊ីវ យ៉ាន $20.00 53- ឧសិ ហាក់ ហ៊ួត $20.00 54- ឧស ថោង ប៊ុនធឿន $20.00 55- ឧសិ ហ៊ុន ហុង $20.00 56- លោក សារី វុទ្ធ-អ្នកស្រី ឃុន រ៉ាណាយ៉ា $20.00 57- ឧស កែម សាគុណ និង ឧសិ ជា សុភាព $20.00 58- ឧស ជា សុភី និង ឧសិ ជា សុភ័ណ $20.00 59- ឧស រុន សារ៉េន និង ឧសិ ពេជ្រ ចាន់ធានី+បុត្រ $20.00 60- ឧសិ អៀង សារឿន $20.00 61- ឧស ខឿន ភេង $20.00 62- ឧសិ ម៉ៅ លន់ និងកូនចៅ $20.00 63- ឧសិ ភូ នាវ (ក្រុម ម៉ៅ លន់) $20.00 64- ឧសិ ពិន សាម៉ុន (ក្រុម ម៉ៅ លន់) $20.00 65- ឧសិ ម៉ាដូវីន ហួត (ក្រុម ម៉ៅ លន់) $20.00 66- ឧសិ ឯម ឈាយ (ក្រុម ម៉ៅ លន់) $20.00 67- ឧសិ ហុក បានយ៉ាន ក្រុម ម៉ៅ លន់) $20.00 68- ឧសិ គឹម ប៉ូរី (ក្រុម ម៉ៅ លន់) $20.00 69- លោក ហេង ឈុនឡាយ-អ្នកស្រី ស៊ិម លាង $15.00 70- ហួត ប៊ុនឡាយ- ហួត ខាយ-ហួត ប៊ុនលឺ-ឡង មេត្តា $14.00 71- ឧស ប៉ាន សារឿន និង ភរិយា +កូនៗ $10.00 72- ឧសិ គូ វ៉ាន់ នី $10.00 73- ឧសិ ប៊ូតសីលីស បុប្ផា $10.00 74- ឧស ប៉ិច សំអាត- ឧសិ ចាន់ សាលឿត $10.00 75- ឧស ម៉ឺន ប៊ុនហេង $10.00 76- ឧសិ ជា លុយ $10.00 77- ឧសិ គង់ ដាវវណ្ណា $10.00 78- ឧស ចក់ ថាវី $10.00 79- ឧស សា ផេង $10.00 80- ឧសិ គង់ លីននី $10.00 81- ឧសិ កាន់ ណាំអេង ព្រមទាំងបុត្រ $10.00 82- ឧស ជុំ ខោល $10.00 83- ឧសិ មូល គួន $10.00 84- ឧសិ ផុន លាងហ៊ុន $10.00 85- ឧសិ មាស រ៉ូម៉ានី ព្រមទាំងគ្រួសារ $10.00 86- ឧស សម្បត្តិ ឃី-ឧសិ សូភាព សុខ និងកូន $10.00 87- ឧសិ ចេង សុខ លីន $10.00 88- ឧសិ នូវ ស៊ីនួន $10.00 89- ឧសិ មៀច នាង $10.00 90- ឧសិ អៀ ហ៊ុន $10.00 91- ឧសិ សាន ផល្លីន $10.00 92- ឧសិ សុខខេង-ឧស ប៉ិចគឹមសៀង និង រតនា $10.00 93- ឧសិ មុត ដារីកា $10.00 94- ឧស ខេននី ឡេង និង ម៉ៃ ឡេង $10.00 95- លោក ខេវិន និង អ្នកស្រី ឡេង សារ៉ា $10.00 96- អ្នកស្រី បុប្ផា ម៉ុក និង លោក ធូនី អំ $10.00 97- ឧស ជា គីន $10.00 98- ឧស ជា សុផល និង ឧសិ សំ ឆាយ៉ាន $10.00 99- ឧស ប៉ាន គីម និង ឧសិ ឃុន គីមយី $10.00 100- ឧស ម៉ែន ផារិន និង ឧសិ ថាច់ សុផល្លី $10.00 101- ឧសិ គុជ ឡាំងអេង (ក្រុម ផល្លីន) $10.00 102- ឧសិ ឈ ហ្គិចហ៊ុយ (ចូលសរុប) $10.00 103- ឧសិ ហោ ប៉ោណៃ និងក្មួយៗ កូនចៅ (ខេងលី) $10.00 104- ឧស តាំង ស៊ុន និង ឧសិ ពៀ វួចហៀង $10.00 105- ឧសិ អ៊ុយ យ៉ាន $5.00 106- ឧស ហៀប ខាន់ $5.00 107- ឧសិ ស៊ិប ស៊ឹម ព្រមទាំងគ្រួសា $5.00 108- ឧសិ ម៉ារី អៀ $5.00 109- លោក ចាន់ មុនីរិទ្ធ និង ភរិយា $5.00 110- សន សាមី និងកូន $5.00 111- ឧសិ សុខ ផានី $5.00 112- លោក យិន វឿន $5.00 113- វ៉ា សារ៉េន $5.00 114- ភិក្ខុ ឆុំ សាវឿន $- 115- ឧស ស៊ីន យ៉ុង និង ឧសិ គីម លី 116- ឧសិ ទ្រីវ ធីហៀង ព្រមទាំងបុត្រ

កម្មវិធីបុណ្យថ្មីៗ (Coming Events)

គតិអប់រំខ្លីៗ(Short Passages)

F0000-MM-600-buddhist-monk-cartoon-illustration-id451670331

ពិចារណាការខ្វះខាតរបស់ខ្លួន

ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់អោយពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាខ្លួនឯង នូវអ្វីដែលបានធ្វើហើយ និងអ្វីមិនទាន់បានធ្វើ ពិចារណាអោយរឿយៗ.....

smokestack-_martin33_-_Fotolia_large

រោងចក្រផលិតសេចក្តីទុក្ខ

អារម្មណ៍ទាំង៦ គឺរូប សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈនិងធម្មារម្មណ៍ ជាធម្មជាតិកណ្តាលៗ មិនមានពុល មិនមានពិសអ្វីក្នុងខ្លួនឯងទេ...

មិនហួងហែងទើបសប្បាយចិត្ត

ការសប្បាយចិត្ត មិនមែននៅត្រង់ការព្យាយាមធ្វើអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងអោយបានដូចចិត្តនោះទេ ប៉ុន្តែនៅត្រង់ការព្រមទទួលថា មិនមានអ្វី....

INEQUALITY

អាត្មានិយមគិតតែពីខ្លួនឯង

ពាក្យថាអាត្មានិយម គឺគិតតែពីខ្លួនឯងដោយការ សេពសោយសម្បត្តិក្នុងលោក មាសប្រាក់លាភយស់ មិនគិតពីសុខទុក្ខអ្នកដទៃ ..

hinh-nen-laptop-full-hd-mat-nuoc-trong-xanh-em-dem-cuc-dep_034807497

ខ្លឺមសារត្រជាក់ចិត្ត

ត្រូវរៀនអោយសិទ្ធិចំពោះអ្វីៗដែលកើតឡើង ព្រោះអ្វីៗ នោះសុទ្ធតែមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវ ទោះជាក្នុងរឿងអ្នក ដទៃធ្វើអ្វី ................

ជីវិតរមែងជាសុខជាមួយនឹង......

ត្រូវកំណត់ដឹងអ្វី ដែលចាំបាច់សម្រាប់រូបកាយ និងអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ចិត្ត អ្វីដែលមិនចាំ បាច់ និងអ្វីដែលលើស ត្រូវប្រយ័ត្នអោយ....

getty_538353314_2000133320009280259_362896

ព្រះអាទិត្យរះក្នុងដួងចិត្ត

អ្វីដែលមនុស្សយើងអាចធ្វើបាន គឺមិនមែនកែខៃអតីតទេ តែកែខៃអនាគត ដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះអោយល្អប្រសើរ ជាទីបំផុត ។

monk-walking

ផ្លូវនៃជីវិត

ផ្លូវមិនរាបស្មើរ ដំណើររលាក់ យ៉ាងណាមិញ ផ្លូវជីវិតក៏ ដូច្នោះដែរ រមែងមានឧបសគ្គជាដំណើររលាក់ ប៉ុន្តែមិន ត្រូវចេះតែទៅតាម

ភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួន

សតិសម្បជញ្ញៈ ជាធម៌មានឧបការច្រើនណាស់ ដឹងថានេះជាប្រយោជន៍ដែលត្រូវអប់រំចម្រើន ធ្វើកិច្ចមិនវង្វេង កម្ចាត់សេចក្តីល្ងង់ ដឹងរូបធម៌

drinking-alone

ខូចចិត្ត ត្រូវប្រយ័ត្នកុំអោយខូចខ្លួន

ខូចចិត្ត ព្រោះបាត់បង់ការងារ ឬបាត់បង់នូវអ្វីៗជា ទីស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ឬក៏ចង់បានអ្វីហើយមិនបានដូច ប្រាថ្នា នាំអោយមានការខូចចិត្ត...

34948032765_e1968655b9_b

អភ័ព្វរឿងអ្វី កុំតែចិត្តអភ័ព្វ

អ្នកខ្លះជួបរឿងអភ័ព្វ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយផ្នែកនៃ ជីវិតប៉ុណ្ណោះ កុំអោយចិត្តយើងអភ័ព្វថែមទៀតត្រូវខំប្រឹងប្រែងអោយចម្រើនទៅដោយសទ្ធា..

ជីដាក់ផ្កាអោយល្អ

ពាក្យសម្តីស្មោកគ្រោករបស់អ្នកដទៃមកលើយើង ទុកជាជី ចំណែកយើងធ្វើជាដើមផ្កា ។ ផ្កាដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាត...................

bebe

ជីវិតកំពុងរស់នៅ មានតែបច្ចុប្បន្ន...

យើងមិនអាចកែខៃអ្វីចំពោះអតីតបានមែន ប៉ុន្តែ យើងអាចកែអនាគតអំពីអាក្រក់អោយទៅជាល្អបាន.....

problem-solution2

ដោះស្រាយបញ្ហា ដោយការមិន...

គ្រប់គ្នាតែងមានបញ្ហា ជាធម្មតានៃជីវិត ។ កាលដែលមាន បញ្ហាកើតឡើង ត្រូវទទួលយកមកដោះស្រាយ ប្រៀបដូចជា......

អារម្មណ៍ល្មមនឹងចិត្តគ្រប់ពេលវេលា

តើមានអារម្មណ៍ណា ដែលចិត្តកំពុងដឹង ហើយ អារម្មណ៍នោះមិនល្មមសម្រាប់ចិត្តនោះដែរទេ?............................

លោកនេះសូន្យសោះ

អ្វីៗ ក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរ ដូចជារូបកាយយើងនេះ ដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់ ថែរក្សាណាស់ សឹងតែទៅឈ្លោះ..................

epa03600428 Thousands of Thai Buddhist monks chant during a lantern lighting to celebrate Makha Bucha day at Dhammakaya Temple in Pathum Thani province, on the outskirts of Bangkok, Thailand, 25 February 2013. Makha Bucha or Magha Puja also known as the day of the Fourfold Assembly is one of the holiest days to commemorate on the full moon night of the third lunar month the day that Lord Buddha gave the first sermon on the essence of Buddhism in to his ordained 1,250 monk disciples assembled all by spontaneously gathered without an appointment.

ដាស់តឿនខ្លួនឯងប្រសើរជាង

ការដាស់តឿនអ្នកដទៃ អោយមានការយល់ ត្រូវក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ គឺល្អហើយ ប៉ុន្តែការដាស់តឿនខ្លួនឯងតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មា....

ស្មារតីដុសខាត់កម្ចាត់កិលេស

ដឹងខ្លួនថា មានចិត្តសៅហ្មង ហើយមានបំណងដុស ខាត់កម្ចាត់បង់នូវកិលេសជាគ្រឿងសៅហ្មងនោះ នេះ..............

ចិត្តខ្វាយខ្វល់ព្រោះនៅមាន......

គួរនឹកអរគុណច្រើនៗ ដល់អ្នកដែលបាន សាងបញ្ហាអោយយើយរវល់ខ្វាយខ្វល់ ព្រោះរំលឹកអោយយើងដឹងអំពីកិលេសជាគ្រឿង.......

Bentornata-Primavera-radiocompany-easy

ការស្គាល់ខ្លួនឯង

ការស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណា (តាមការសន្មត) និង ស្គាល់តួនាទី ដឹងថាអ្វីដែលយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើអោ យបានមាំទាំ នេះសំខាន់.....

សមរភូមិក្លាខ្លាំង ដេញខ្មាំងក្នុងខ្លួន

សទ្ធាជាដៃកាន់ដាវដេញខ្មាំង ជយភូមិសីលំទីតាំងកងទ័ព វីរិយៈជាជើងប្រឹងឡើងសន្ធាប់ សមាធិជាទ្រព្យជាទ័ពកម្លាំង

Previous
Next

កំណាព្យអប់រំ(Poems)

កុំឈ្លក់វង្វេងនឹងរូប

•ជីវិតជាដំណើរវែងឆ្ងាយ វិញ្ញាណទាំងឡាយគ្រាន់មកស្នាក់ រូបកាយបីដូចផ្ទះសំណាក់ ត្រឹម

គុណអ្នកម្តាយ​ “ត”

៦- ម៉ែថែរទាំបុត្រ មិនគិតនឿយហត់ អត់ធ្មត់ព្រោះពៅ ធ្វើការរកស៊ី ទិញលក់តាមផ្លូវ

មារដៃបី

មារឋិតក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នា បង្គាប់បញ្ជាមិនចេះហត់ គឺកិលេសនេះពិតប្រាកដ ចង់បានមិនស្កប់គ្រប់ជំហ៊ាន។• មារមានដៃបីអប្រិយណាស់ ទាញចិត្តក្មេងចាស់ឲ្យក្លាហាន ឲ្យវក់វង្វេងឲ្យ

មានអ្វីជាទីពឹង?

• អំណាចដូចខ្លា ទោះខ្លាំងប៉ុណ្ណា ក៏គង់នឹងស្លាប់ គ្រាន់មុនឬក្រោយ រស់យូរងាប់ឆាប់ មាន

កើតមកជាមនុស្សជាការក្រ

កើតមកជាមនុស្សគឺកម្រ សាងបុណ្យដោយល្អទើបកើតបាន ក្នុងសុគតិភពបវរថ្កាន ជា

គុណអ្នកម្តាយ

ហៃកូនប្រុសស្រី កូនអើយគប្បី គោរពពុកម៉ែ នឹកដល់គុណគាត់ ធ្លាប់បីថ្នមថែរ មិនចេះ

Dhamma Books- English

Handful of leaves

“The leaves in the hand of the Blessed One are few in number, lord. Those overhead in the forest are far more numerous.”

HANDFULof LEAVES I

“What do you think, monks? Which are more numerous, the few siṁsapā leaves in my hand or those overhead in the siṁsapā forest?”

HANDFUL of LEAVES II

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Ukkaṭṭhā, in the shade of a royal Sal tree in the Very Blessed Forest. There he

រូបភាពថ្មីៗ (Photos)

គេហទំព័រផ្សេងៗ