គុណអ្នកម្តាយ

១          ហៃកូនប្រុសស្រី                       កូនអើយគប្បី               គោរពពុកម៉ែ

            នឹកដល់គុណគាត់                  ធ្លាប់បីថ្នមថែរ               មិនចេះត្អូញត្អែរ

                                                            ព្រោះស្នែហ៍បុត្រថ្លៃ។

២        ចាប់ពីដឹងថា                          មានបុត្រធីតា                តាំងនៅក្នុងផ្ទៃ

            អ្នកម្តាយប្រឹងតម                 អាហារចំណី                ល្វីងក្តៅហឹរប្រៃ

                                                            ចេះលៃព្រោះស្ងួន។

៣        ធ្លាប់តែលោតហក់                  រត់លេងបែកភក់            ក៏ត្រូវថ្នមខ្លួន

            មិនហ៊ានធ្វើអ្វី                        ខ្លាចប៉ះពាល់កូន            រហូតនឹមនួន

                                                            មាសស្ងួនចាកផ្ទៃ។

៤         អ្នកម្តាយមានទុក្ខ                  ពេលប្រសូត្របុត្រ          រន្ធត់ពេកក្រៃ

            គឺឆ្លងទន្លេ                              ព្យុះអាចប្រលយ័            ជីវិតជួបភយ័

                                                            ក្សយ័គ្រប់វេលា។

៥         ឮអ្នកស្រែកង៉ា                       ទើបម្តាយដឹងថា            កូនបានសុខជា

            ម៉ែត្រេកអរណាស់                   ភ្លេចក្តីវេទនា                 រូតរះម្នីម្នា

                                                            ឲ្យពុំងារបៅ ៕​​​​

                                                   3/06/2018  TV

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក- Glory Buddhist Temple

glorybuddhisttemple.org

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments