ការដាស់តឿនអ្នកដទៃ អោយមានការយល់

ត្រូវក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ គឺល្អហើយ ប៉ុន្តែការដាស់

តឿនខ្លួនឯងតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

នោះ គឺពិតជាល្អជាង ធ្វើអោយយើងបាត់

វង្វេង បានស្គាល់លោកនេះតាមសេចក្តីពិត ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១៣ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments