ពាក្យសម្តីស្មោកគ្រោករបស់អ្នកដទៃមកលើយើង ទុកជាជី

ចំណែកយើងធ្វើជាដើមផ្កា ។ ផ្កាដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាត

ជាឈ្មោះនៃចំណេះដឹង ចំណែកក្លិនក្រអូបរបស់ផ្កាគឺជាឈ្មោះ

នៃគុណធម៌ អោយអភ័យនិងអហោសិកម្ម មិនមានពៀរ

មិនព្យាបាទ ត្រជាក់ចិត្ត សុខស្ងប់ ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments