ការសប្បាយចិត្ត មិនមែននៅត្រង់ការព្យាយាមធ្វើអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងអោយបានដូចចិត្តនោះទេ ប៉ុន្តែនៅត្រង់ការព្រមទទួលថា មិនមានអ្វីចេះតែបានដូចចិត្តយើងទាំងនោះឡើយត្រង់នេះហើយដែលធ្វើអោយយើងសប្បាយចិត្ត ដឹងខ្លួបថាមានទីពឹង ប្រាសចាកការហួងហែង ស្ងប់ត្រជាក់ ។ ក្នុងលោកនេះ មិនមានអ្នកណា ចេះតែបានអ្វីៗ ដូចចិត្តចង់នោះទែប៉ុន្តែក្នុងលោកនេះ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាការពិត ។ បុគ្គលល្ងង់ រវល់តែកើតទុក្ខព្រោះមិនបានដូចចិត្ត ចំណែកអ្នកមានប្រាជ្ញាវិញ រមែងរស់នៅជាសុខជាមួយនឹងការពិត។ត្រង់ដែលបញ្ញាចេះតែចម្រើនឡើងៗ ដឹងការពិតក្នុងជីវិត នេះហៅថា វិបស្សនាភាវនា ។

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments