ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់អោយពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាខ្លួនឯង នូវអ្វីដែលបានធ្វើហើយ និងអ្វីមិនទាន់បានធ្វើ ពិចារណាអោយរឿយៗ មានស្មារតីរក្សាខ្លួនទើបរស់នៅបានសុខ បានជាមនុស្សល្អ ។ មនុស្សយើង បើរវល់តែសម្លឹងទោសអ្នកដទៃ ដើម្បីលើកទោសគេ នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលពាលដោយមិនដឹងខ្លួន ព្រោះនិស្ស័យបុគ្គលពាល គឺនៅត្រង់សម្លឹងទោសអ្នកដទៃជាប្រក្រតី ជាទម្លាប់ ជាកិច្ចវត្តហ្នឹងឯង ដូចនៅក្នុងបិដកលេខ ៤៨ ទំព័រ ១៣៤ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា ឧជ្ឈត្តិពលា ពាលា ប្រែថា ពួកជនពាលមានការលើកឡើងនូវទោសអ្នកដទៃ ជាកម្លាំង ។

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments