Back to Top

សៀវភៅធម៌ផ្សេងៗ-Dhamma Books

ភិក្ខុ លី វ៉ន

ភិក្ខុ លី វ៉ន

អតីតចៅអធិការ និងអ្នកកសាង
វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្កឆ្នាំ១៩៨៩ ដល់ ២០០៨

ភិក្ខុ ឈួម សំបូ

ភិក្ខុ ឈួម សំបូ

ចៅអធិការវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក
ឆ្នាំ២០០៨ ដល់ បច្ចុប្បន្ន

ឈ្មោះអ្នករៀបរៀង និង សរសេរសៀវភៅ

Glorybuddhisttemple Facebook Comments